Krajewska, M. i Zieliński, L. (2014) „Wstęp”, Rocznik Przekładoznawczy, (9), s. 11–13. doi: 10.12775/4820.