Bobowska-Nastarzewska, P. (2020) „Przekład tekstu silnie nacechowanego intertekstualnie – o własnym tłumaczeniu książki Filozofować w nieskończoność Marcela Conche’a”, Rocznik Przekładoznawczy, (15), s. 73–90. doi: 10.12775/RP.2020.004.