Bartłomiejczyk, M. (2020) „Tłumacze konferencyjni w Parlamencie Europejskim”, Rocznik Przekładoznawczy, (15), s. 11–28. doi: 10.12775/RP.2020.001.