Krajewska, M. i Zieliński, L. (2019) „Wstęp”, Rocznik Przekładoznawczy, (14), s. 11–13. doi: 10.12775/28319.