Sekuła, J. (2019) „Małopolska chmura edukacyjna jako (nie)optymalna forma doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych w Małopolsce”, Rocznik Przekładoznawczy, (14), s. 417–433. doi: 10.12775/RP.2019.022.