Bernaś, A. (2019) „Audiodeskrypcja ilustracji prasowej: nowe doświadczenie w praktyce tłumacza”, Rocznik Przekładoznawczy, (14), s. 73–95. doi: 10.12775/RP.2019.003.