Dybiec, J. (2008) „W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza”, Rocznik Przekładoznawczy, (3/4), s. 261–270. doi: 10.12775/RP.2008.019.