Kierzkowska, D. (2008) „Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”, Rocznik Przekładoznawczy, (3/4), s. 95–104. doi: 10.12775/RP.2008.006.