Woźniczak, J. (2018) „Przekład ustny sądowy – wybrane aspekty”, Rocznik Przekładoznawczy, (13), s. 235–258. doi: 10.12775/RP.2018.014.