Nartowska, K. (2018) „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego a tłumaczenie sądowe w Polsce”, Rocznik Przekładoznawczy, (13), s. 171–193. doi: 10.12775/RP.2018.010.