Kubacki, A. D. i Gościński, J. (2017) „10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania”, Rocznik Przekładoznawczy, (12), s. 201–215. doi: 10.12775/RP.2017.012.