Buchholtz, M. (2017) „Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol”, Rocznik Przekładoznawczy, (12), s. 47–65. doi: 10.12775/RP.2017.003.