Asensio, R. M. (2016) „Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego i przysięgłego)”, Rocznik Przekładoznawczy, (11), s. 299–316. doi: 10.12775/RP.2016.017.