Solová, Regina. 2009. „Przekład tekstów Skonwencjonalizowanych – Wybrane Problemy”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 5 (grudzień):201-12. https://doi.org/10.12775/RP.2009.016.