Stypa, Hanna. 2015. „Rozwijanie Kompetencji tłumaczeniowej Na zajęciach Translacyjnych Na przykładzie przekładu Niemieckich związków Frazeologicznych”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 10 (kwiecień):293-307. https://doi.org/10.12775/RP.2015.018.