Biel, Łucja. 2014. „Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer, Verba Volant Scripta Manent. How to Write an M.A. Thesis in Translation Studies, Universitas, Kraków 2012, 207 Stron (recenzja książki)”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9 (grudzień):319-22. https://doi.org/10.12775/RP.2014.022.