Brajerska-Mazur, Agata. 2014. „Tekst I Kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego Liryku Norwida”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9 (grudzień):61-72. https://doi.org/10.12775/RP.2014.004.