Bobowska-Nastarzewska, Patrycja. 2020. „Przekład Tekstu Silnie Nacechowanego Intertekstualnie – O własnym tłumaczeniu książki Filozofować W nieskończoność Marcela Conche’a”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 15 (grudzień):73-90. https://doi.org/10.12775/RP.2020.004.