Bartłomiejczyk, Magdalena. 2020. „Tłumacze Konferencyjni W Parlamencie Europejskim”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 15 (grudzień):11-28. https://doi.org/10.12775/RP.2020.001.