Krajewska, Monika, i Lech Zieliński. 2019. „Wstęp”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 14 (grudzień):11-13. https://doi.org/10.12775/28319.