Kierzkowska, Danuta. 2008. „Preskryptywny Charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 3/4 (grudzień):95-104. https://doi.org/10.12775/RP.2008.006.