Woźniczak, Joanna. 2018. „Przekład Ustny sądowy – Wybrane Aspekty”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 13 (lipiec):235-58. https://doi.org/10.12775/RP.2018.014.