Kubacki, Artur Dariusz, i Jan Gościński. 2017. „10 Lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych Przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba Podsumowania”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 12 (grudzień):201-15. https://doi.org/10.12775/RP.2017.012.