Buchholtz, Mirosława. 2017. „Tłumacz Literatury: Człowiek, Mit, Symbol”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 12 (grudzień):47-65. https://doi.org/10.12775/RP.2017.003.