Biel, Łucja. 2017. „Egzamin Na tłumacza przysięgłego a Realia Wykonywania Zawodu: Głos Krytyczny W Sprawie Weryfikowania Kompetencji kandydatów Na tłumacza przysięgłego”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 12 (grudzień):33-46. https://doi.org/10.12775/RP.2017.002.