Asensio, Roberto Mayoral. 2016. „Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego I przysięgłego)”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 11 (sierpień):299-316. https://doi.org/10.12775/RP.2016.017.