Kubiak, P. (2009). Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces. Rocznik Przekładoznawczy, (5), 257–268. https://doi.org/10.12775/RP.2009.020