Solová, R. (2009). Przekład tekstów skonwencjonalizowanych – wybrane problemy. Rocznik Przekładoznawczy, (5), 201–212. https://doi.org/10.12775/RP.2009.016