Górski, T. (2005). Tłumacz jako źródło nieprzetłumaczalności. Rocznik Przekładoznawczy, (1), 85–94. https://doi.org/10.12775/RP.2005.007