Stypa, H. (2015). Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej na zajęciach translacyjnych na przykładzie przekładu niemieckich związków frazeologicznych. Rocznik Przekładoznawczy, (10), 293–307. https://doi.org/10.12775/RP.2015.018