Stępkowska, A. (2015). Kilka uwag o neutralności w tłumaczeniu. Rocznik Przekładoznawczy, (10), 209–221. https://doi.org/10.12775/RP.2015.013