Pleciński, J. (2015). Zabawa trwa w najlepsze, czyli języki „A”, „B” i „C” w przekładzie. Rocznik Przekładoznawczy, (10), 139–150. https://doi.org/10.12775/RP.2015.008