Białek, E. (2014). Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy, (9), 281–301. https://doi.org/10.12775/RP.2014.020