Śmigielska, B. (2014). Tłumaczenie: asercja czy sugestia?. Rocznik Przekładoznawczy, (9), 209–219. https://doi.org/10.12775/RP.2014.015