Niziołek, R. (2014). Strategia aktora/strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera. Rocznik Przekładoznawczy, (9), 181–192. https://doi.org/10.12775/RP.2014.013