Cieślik, B. (2014). Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy, (9), 89–99. https://doi.org/10.12775/RP.2014.006