Palion-Musioł, A. (2012). Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym. Rocznik Przekładoznawczy, (7), 95–108. https://doi.org/10.12775/RP.2012.007