Brajerska-Mazur, A. (2014). Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida. Rocznik Przekładoznawczy, (9), 61–72. https://doi.org/10.12775/RP.2014.004