Krajewska, M., & Zieliński, L. (2014). Wstęp. Rocznik Przekładoznawczy, (9), 11–13. https://doi.org/10.12775/4820