Bobowska-Nastarzewska, P. (2020). Przekład tekstu silnie nacechowanego intertekstualnie – o własnym tłumaczeniu książki Filozofować w nieskończoność Marcela Conche’a. Rocznik Przekładoznawczy, (15), 73–90. https://doi.org/10.12775/RP.2020.004