Bartłomiejczyk, M. (2020). Tłumacze konferencyjni w Parlamencie Europejskim. Rocznik Przekładoznawczy, (15), 11–28. https://doi.org/10.12775/RP.2020.001