Krajewska, M., & Zieliński, L. (2019). Wstęp. Rocznik Przekładoznawczy, (14), 11–13. https://doi.org/10.12775/28319