Bernaś, A. (2019). Audiodeskrypcja ilustracji prasowej: nowe doświadczenie w praktyce tłumacza. Rocznik Przekładoznawczy, (14), 73–95. https://doi.org/10.12775/RP.2019.003