Dybiec, J. (2008). W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza. Rocznik Przekładoznawczy, (3/4), 261–270. https://doi.org/10.12775/RP.2008.019