Kierzkowska, D. (2008). Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy, (3/4), 95–104. https://doi.org/10.12775/RP.2008.006