Woźniczak, J. (2018). Przekład ustny sądowy – wybrane aspekty. Rocznik Przekładoznawczy, (13), 235–258. https://doi.org/10.12775/RP.2018.014