Nartowska, K. (2018). Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego a tłumaczenie sądowe w Polsce. Rocznik Przekładoznawczy, (13), 171–193. https://doi.org/10.12775/RP.2018.010