Kubacki, A. D., & Gościński, J. (2017). 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania. Rocznik Przekładoznawczy, (12), 201–215. https://doi.org/10.12775/RP.2017.012