Buchowska, M. (2017). Tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej: wyzwania współczesnej wieży Babel. Rocznik Przekładoznawczy, (12), 67–82. https://doi.org/10.12775/RP.2017.004