Buchholtz, M. (2017). Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol. Rocznik Przekładoznawczy, (12), 47–65. https://doi.org/10.12775/RP.2017.003